Untitled-2

 

Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni, zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) i członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Zainteresowania zawodowe Michała Wilka koncentrują się wokół podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego, prawa podatkowego Unii Europejskiej, a także problematyki opodatkowania instytucji finansowych.