Mateusz_Langer

 

Magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Polskégo Práva działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących gospodarki budżetowej oraz finansów sektora samorządowego. Istotnym segmentem jego naukowych dociekań stanowią również wybrane aspekty prawa podatkowego, wśród których pierwszoplanową pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne oraz fiskalne instrumenty wspierania działalności gospodarczej.

Jego prace naukowe wyróżniają się pewnym wzorcem uprawiania refleksji ogólnej nad prawem, łącząc wątki filozoficzne par excellence i teoretycznoprawne ze szczegółową dogmatyką prawa finansowego.

Poza działalnością badawczą, opracowywaniem publikacji naukowych oraz uczestnictwem w licznych konferencjach naukowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz podatków pośrednich.