Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego powstało w marcu 2014 r.w Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę.

Zrzesza ono ludzi, których naukowe zainteresowania koncentrują się wokół problematyki prawa podatkowego. Założycielami Stowarzyszenia są doktoranci z różnych ośrodków akademickich kraju.

Uważamy, że stanowienie oraz stosowanie prawa podatkowego w Polsce to obszary wymagające głębokiej refleksji i skutecznej poprawy. Jednym z narzędzi im służącym może być nauka. Dlatego postawiliśmy sobie za cel działanie na rzecz rozwoju nauki prawa podatkowego oraz popularyzację wiedzy o prawie podatkowym.

Cel ten osiągniemy poprzez działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, a także poprzez integrację środowiska osób naukowo zainteresowanych prawem podatkowym.

Do swojego grona zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy wspierają nasze cele. Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie stanie się platformą integrującą doktorów, doktorantów oraz inne osoby, które chcą pracować na rzecz rozwoju nauki prawa podatkowego.