inowak

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ oraz Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Autor i współautor publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym m.in. artykułów i glos. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, postępowania podatkowego, postępowania egzekucyjnego oraz szeroko pojętej ochrony praw podatnika.