slysz

W pracy zawodowej oraz naukowej zajmuje się problematyką podatkową, zarówno w płaszczyźnie materialnej jak i procesowej. Od 2004 r. reprezentuje podatników (również spółki z listy 500 największych polskich firm) przed organami podatkowymi, organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych z ich obowiązkami podatkowymi. Prelegent na konferencjach naukowych, członek FONTES, sędzia Sądu Odwoławczego przy PZSP. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, a łącząc pracę zawodową z zainteresowaniami naukowymi bada normy i instytucje z gałęzi prawa podatkowego. Autor monografii pt. „Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania” (Warszawa 2017), stanowiącej pierwsze monograficzne opracowanie omawiające stosunek krajowego prawa podatkowego do czynności i przychodów z czynności, które stanowią czyny zabronione, naruszają normy innych gałęzi prawa oraz normy moralne. Publikował m.in. na łamach Przeglądu Podatkowego i Przeglądu Prawa Publicznego.