kuzniacki

 

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Oslo) – specjalizacja: międzynarodowe prawo podatkowe, absolwent prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, badacz naukowy nakontrakcie post-doktorskim na Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze – Akademia Podatkowa, Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu w latach 2017-2018, badacz naukowy na kontrakcie doktorskim w Katerze Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie w Oslo w latach 2012-2016. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, laureat stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award. Autor ponad 70 polsko i angielskojęzycznych publikacji z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach. Pasjonat stosowania nowych technologii do prawa podatkowego.