Archiwum wiadomości

Europejskie Stowarzyszenie Profesorów Prawa Podatkowego organizuje coroczny konkurs na plakat prezentujący tezy badań doktorantów w zakresie prawa podatkowego. Wciąż jest czas, aby nadsyłać propozycje na tegoroczną edycję konkursu. Szczegóły tutaj.

14 marca 2015 r. w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.  W przypadku zainteresowania szczegółami – prosimy o kontakt.

Centrum Prawa Polskiego zaprasza na konferencję Czesko-Polska Komparatystyka Prawna 2015.  Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są „Nowe wyzwania i aktualne problemy prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i Polsce“. Konferencja odbędzie się w Brnie w dniach 13-15 marca 2015 r.  Organizatorzy zapraszają do składania zgłoszeń.  Szczegóły tutaj.

W najnowszym Przeglądzie Podatkowym ukazał się artykuł Błażeja Kuźniackiego pt. “Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD”. Więcej o publikacji tutaj.

Uniwersytet wiedeński zaprasza do składania aplikacji (do 15 lutego) na trzyletni program doktorancki w zakresie międzynarodowego opodatkowania działalności gospodarczej (Doctoral Program in International Business Taxation). Więcej szczegółów tutaj.

Już jakiś czas temu pojawiła się nowa publikacja z wkładem naszych członków.  Mowa o książce pod redakcją Iwony Ramus “Obrót powszechny i gospodarczy.  Problemy podatkowoprawne”.

13 maja 2015 r. odbędzie się III seminarium doktoranckie dot. podatków pośrednich – tym razem w Durham w Wielkiej Brytanii.  Organizatorzy – jak co roku – zapraszają studentów studiów doktoranckich, których zainteresowania naukowe związane są z podatkami pośrednimi.  Aplikacje należy przesyłać do 1 marca 2015 r.

21 oraz 22 listopada odbyła się II Podkarpacka Konferencja “Współczesne problemy procedury podatkowej”.  Odbyła się ona pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji nasi członkowie zabrali głos podczas kilku wystąpień.

26 listopada 2014 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, która została powołana przy Ministrze Finansów, jako organ konsultacyjny.  Zadaniem Rady będzie m.in. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Ministra, jak również przedstawianie propozycji zmian w zakresie prawa podatkowego.  Rada będzie liczyć 25 członków.  W ramach Rady będą działać 4 zespoły problemowe dot.:  podatków bezpośrednich, pośrednich, lokalnych, a także administracji podatkowej, ordynacji podatkowej i egzekucji administracyjnej.  Przewodniczącym Rady został prof. Bogumił Brzeziński.

17 listopada odbędzie się 110. konferencja CDiSP. Tym razem w Łodzi. Tematyka obejmie zmiany w podatkach dochodowych. Podczas konferencji Błażej Kuźniacki zajmie się oceną zgodności polskich unormowań CFC z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zachęcamy do udziału. Wszelkie szczegóły tutaj.