amarzec

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tematyką podatków interesowała się od początku studiów. Swoją wiedzę zgłębiała uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz podczas studiów podyplomowych z zakresu „Wiedzy o Unii Europejskiej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych” oraz „Zarządzania finansami i marketingu”, a także w trakcie kursów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Doświadczenie podatkowe zdobywała w organach administracji państwowej. W 2003 roku rozpoczęła pracę zawodową w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy, a następnie w 2007 roku rozpoczęła pracę w Izbie Celnej w Toruniu. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, prowadząc wykłady z zakresu podatku akcyzowego i procedury podatkowej.

W 2010 roku rozpoczęła studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego. W swojej pracy doktorskiej zamierza zająć się zagadnieniami dotyczącymi nadpłaty podatku.

Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą procedury podatkowej, akcyzy oraz prawa Unii Europejskiej.