Magister prawa, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, odbywa aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Uczestniczka podatkowego seminarium polsko – niemieckiego współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Ruhr-Universität w Bochum i Fachhochschule für Finanzen w Nordkirchen, autorka licznych artykułów i referatów o tematyce związanej z legalnymi i nielegalnymi metodami redukcji obciążenia podatkowego.