Co nowego

Jesteśmy dumni, że nasze członkinie: dr hab. Hanna Filipczyk oraz Alicja Sarna zostały wyróżnione w rankingu Rzeczpospolitej jako jedne z rekomendowanych doradców podatkowych w kategorii postępowania podatkowe. Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że dzisiaj Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała stopień doktora habilitowanego naszej członkini dr Hannie Filipczyk. Serdecznie gratulujemy!

Wczoraj, 9 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia.  W trakcie obrad wybrano nowy Zarząd w składzie: Iwona Biernat-Baran (prezes), Paweł Mikuła (wiceprezes), Michał Wilk (sekretarz), Patryk Prus (dyrektor finansowy), Agnieszka Franczak (członek), Aleksander Słysz (członek).

Członkowie zdecydowali również o zmianie nazwy Stowarzyszenia.  Od wczoraj nazywamy się: Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego.