Co nowego

21.04.2017 r. odbędzie się II krakowskie colloquium podatkowe, podczas którego dyskusja dotyczyć będzie wykładni prawa podatkowego. Referentami będą prof. dr hab. Bogumił Brzeziński oraz dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.  Prowadzącym będzie dr hab. Adam Nita, prof. UJ.  Organizatorem projektu jest Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast współorganizatorem Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ.  Ze względu na ograniczoną pojemność sali, wszystkie zainteresowane osoby organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie chęci partycypowania w spotkaniu. Zgłoszenia na: tbsp.podatkowe@gmail.com (z dopiskiem II Krakowskie Colloquium Podatkowe).

Spotkanie odbędzie się w sali 316 Kolegium Wróblewskiego, a rozpocznie się o godzinie 18 w dniu 21.04.2017 r. Wstęp jest bezpłatny.

W imieniu organizatorów – zapraszamy!

Wczoraj odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.  Na Zgromadzeniu omówiliśmy kierunki jego działania na najbliższy rok, jak również wybraliśmy nowy Zarząd oraz uzupełniliśmy skład Komisji Rewizyjnej.  Prezesem Zarządu pozostała dotychczasowa prezes Iwona Biernat-Baran, a wiceprezesem pozostał nadal Paweł Mikuła.  Sekretarzem została wybrana Elżbieta Kozielec, a członkami Zarządu zostali wybrani również Agnieszka Chamera oraz dr Michał Wilk.

Od 21 do 23 czerwca (zgłoszenia do 27 marca) na Katolickim Uniwersytecie w Louvain odbędzie się 7. seminarium doktoranckie dot. międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.  W imieniu organizatorów zapraszamy doktorantów zajmujących się prawem podatkowym do aplikowania.  Wszystkie szczegóły dostępne są tutaj.